יום שבת, 6 באוגוסט 2011

גשם באוגוסט אלפיים ואחתעשרה

גשם באוגוסט אלפיים ואחתעשרה יורד,
כששלושמאות אלף טיפות....מוחות
זיעה עם תקוות ישנות.
לחברה צודקת,
לערבות הדדית,
השטפון החל?